Home

Welkom


Mocht u na het lezen van deze homepage geïnteresseerd zijn in een tuin, dan kunt u zich aanmelden via ons email.
Regelmatig komen er tuinen vrij. 
Mochten er geen tuinen vrij zijn, dan plaatsen wij u op een wachtlijst.


Visie en Missie


Onze vereniging wil op een plezierige manier leden de gelegenheid
geven om het tuinieren als hobby in de ruimste zin van het woord te beoefenen.

Onze leden maken zelf de keuze voor een moes- of een siertuin
of een combinatie hiervan. Mits zij zich houden aan onze regels, die vastliggen in de statuten en het huishoudelijk reglement.

Get in Touch


Adres: Tjalklaan 5

3044 AZ  Rotterdam


Email:: info@vtv-vreelust.nl
┬ę Copyright. All Rights Reserved.